have faith in me.

my name's alexa - photographer, illustrator, dota 2 enthusiast
Quick, man! Cling tenaciously to my buttocks! #teefury #powderedtoastman
Dovahkiibot. ;) (Taken with instagram)